Aktualności

SONY DSC

Z audioprzewodnikiem po Małachowiance

Z przyjemnością informujemy, że Towarzystwo Małachowiaków jest w trakcie realizowania zadania publicznego „Z audioprzewodnikiem po Małachowiance’ dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W projektu zakupiliśmy już 40 szt audioprzewodników do obsługi grup turystów zwiedzających Małachowiankę. Opracowujemy cztery trasy językowe: polską, angielską, niemiecką i rosyjską. Liczymy na to, że z przyjemnością zechcą Państwo (po zniesieniu obostrzeń związanych z epidemią) odwiedzić nasze mury i bezpłatnie skorzystać z audioprzewodników.

 

zaduszki-ozdobne-wiece

Pamiętamy

Tradycją już stało się odwiedzanie grobów naszych nauczycieli w okresie zadusznym. Przedstawiciele Towarzystwa zapalili w tych dniach w imieniu całej społeczności małachowskiej symboliczne światełko na wszystkich cmentarzach Płocka i okolic. Galeria zdjęć

izidorek

Przyjaciół poznajemy w biedzie

„Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach, trzeba tylko pamiętać, aby zapalić światło.” – J.K. Rowling

W ostatnich dniach wszyscy nauczyciele Małachowianki zostali obdarowani przyrządem do bezpośredniej ochrony dłoni podczas kontaktu z powierzchnią potencjalnie zagrożoną wirusem. Jest to klamkoręka Izidor, której wynalazcą jest nasz absolwent ’79, olimpijczyk i medalista Diligentiae- Jarosław Łoskot. Bezinteresowność jest w dzisiejszych czasach rzadkością, tym bardziej dziękujemy, panie Jarosławie, za ten dar serca!

Z wynalazkiem naszego kolegi można zapoznać się na stronie www.izidor.pl

Walne

Walne Zebranie Towarzytstwa Małachowiaków

W dniu 19 IX 2020 o godz 11 w Liceum Małachowskiego w Płocku odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa Małachowiaków. Na zebraniu obecnych było 35 osób.

Na przewodniczącą zebrania wybrano p. Katarzynę Majzner, na wiceprzewodniczącego – p. Zdzisława Bukowskiego, na protokolanta i sekretarza zebrania – p. Dorotę Radaszkiewicz. Następnie wybrano komisję skrutacyjną w składzie: Anna Betke, Agata Wiśniewska, Aleksander Betke. Prezydium zebrania i komisję skrutacyjną wybrano w głosowaniu jawnym.

Następnie prezes Towarzystwa, p. Anna Wiśniewska, złożyła sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w kadencji 2015-2020. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.

Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawiła p. Joanna Atlak. Działalność finansowa Zarządu Towarzystwa w latach  2015-2020 została oceniona pozytywnie.

Zebrani udzielili Zarządowi Towarzystwa absolutorium za lata 2015-2020 jednogłośnie.

Następnie uchwalono zmiany w Statucie naszej organizacji, polegające na:

1) zrezygnowaniu z istnienia Sądu Koleżeńskiego oraz  wykreśleniu ze Statutu wszystkich punktów związanych z Sądem Koleżeńskim

2) ustaleniu składu Zarządu w ilości od 9 do 15 członków, w tym jednego z urzędu (jest nim każdorazowo dyrektor szkoły).

Kolejnym punktem Zebrania były wybory władz Towarzystwa na kolejną kadencję. W wyniku głosowania wybrano członków Zarządu (w kolejności alfabetycznej):

1. Betke Anna

2. Bukowska Ryszarda

3. Bukowski Zdzisław

4. Gizińska-Horodyńska Ewa

5. Janiszewska Magdalena

6. Jankowski Kazimierz

7. Majzner Katarzyna

8. Mikołajewski Kazimierz

9. Patelska Anna

10. Sylwester Pawlak

11. Perzesty Zbigniew

12. Radaszkiewicz Dorota

13. Wiśniewska Anna

Czternastym członkiem Zarządu jest (zgodnie ze Statutem) dyrektor szkoły – p. Katarzyna Góralska.

 

W wyniku głosowania wybrano członków Komisji Rewizyjnej (w kolejności alfabetycznej):

1. Atlak Joanna

2. Betke Daniel

3. Boryczewski Wojciech

 

Wszystkim wybranym życzymy kadencji obfitującej w sukcesy!!!

 

plakat

Koncert „Małachowiacy muzycznie dla Płocka”

Wielką galę jubileuszową (19 IX 2020) z okazji 840-lecia istnienia Małachowianki zwieńczył koncert „Małachowiacy muzycznie dla Płocka” przygotowany przez uczniów szkoły pod kierunkiem p. Magdaleny Janiszewskiej. Był to godzinny spacer muzyczny z Małachowianką w tle od średniowiecza do czasów współczesnych. Utwory znanych kompozytorów w aranżacji ucznia klasy trzeciej, Piotra Magierskiego, zagrała orkiestra złożona z 13 uczniów Małachowianki pod kierunkiem aranżera. Koncert był wzbogacony ilustracjami z IX wieków życia szkoły wykonanymi przez kilkunastu innych uczniów oraz oprawiony dekoracjami świetlnymi. Było to wspaniałe widowisko, na które wstęp wolny mieli wszyscy mieszkańcy Płocka. Z uwagi na olbrzymie zainteresowanie koncert powtórzono dwukrotnie.

Koncert „Małachowiacy muzycznie dla Płocka” był zorganizowany przez Towarzystwo Małachowiaków we współpracy z Liceum im. Marsz. Małachowskiego przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Płocka.

galeria zdjęć

promasovia

Jubileusz 840-lecia Małachowianki

W 2020 r Małachowianka obchodzi 840-lecie swojego istnienia. Niestety, rok pandemii uniemożliwił realizację wielu zaplanowanych wydarzeń jubileuszowych. Jednak 19 września miała miejsce wielka gala jubileuszowa zorganizowana przez Liceum im. Marsz. Małachowskiego oraz Towarzystwo Małachowiaków ze wsparciem finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka.

Swoją obecnością zaszczycili nas: posłanka Elżbieta Gapińska, posłanka Anna Cicholska, marszałek Adam Struzik, prezydent Andrzej Nowakowski. Z okazji jubileuszu marszałek odznaczył medalami „Pro Mazovia” zasłużonych nauczycieli: dyr. Katarzynę Góralską, Bogdana Iwańskiego, Małgorzatę Szymczak, Tadeusza Zombirta  oraz TOWARZYSTWO MAŁACHOWIAKÓW. Niezmiernie nam miło, że nasza wkład w rozwój Mazowsza na polu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego został doceniony. Dziękujemy!

Marszałek wyróżnił również dziesięciu pracowników szkoły dyplomami za wieloletnią pracę, a prezydent Nowakowski nagrodził pracę dwunastu nauczycieli szkoły nagrodami finansowymi. Następnie dyrektor szkoły wręczyła statuetki „Przyjaciel Małachowianki” marszałkowi Struzikowi, Jarosławowi Waneckiemu , Janowi Chojnackiemu, Zbigniewowi Perzestemu, Wojciechowi Krzywińskiemu i. Prezydent Nowakowski otrzymał medal Małachowskiego.

Towarzystwo Małachowiaków przyznało dwie „Róże Dobuechny” – nagrody dla nauczycieli Małachowianki, którzy poświęcili szkole i uczniom część swojego życia. W tym roku była to p. Elżbieta Ciesielska – Zając oraz p. Halina Bratkowskia-Sitkiewicz. Obu paniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Wielką galę jubileuszową zwieńczył koncert „Małachowiacy muzycznie dla Płocka”.

plakat

Konferencja „Dziedzictwo 840 lat Małachowianki”

19 września 2020 w auli im. Morykoniego w Małachowiance odbyła się konferencja, której tematem był wkład naszej szkoły w rozwój Płocka. Dwie prelegentki – p. Elżbieta Szczepańska i p. Anna Patelska – skupiły swoją uwagę na architekturze i postaciach związanych z Małachowianką. Pierwsza z nich omówiła przemiany architektoniczne oraz kolejne rozbudowy zabytkowych części szkoły – kolegiaty św. Michała i kolegium jezuickiego. Druga przedstawiła kilka wybranych postaci wybitnych Małachowiaków, uczniów i wykładowców, zwracając uwagę na znane i mniej znane rysy ich życiorysów. Uczestnicy konferencji otrzymali w prezencie egzemplarz książki ks. Michała Grzybowskiego „Dziedzictwo najstarszej płockiej szkoły”.

Galeria zdjęć

Konferencja była zorganizowana przez Towarzystwo Małachowiaków z dofinansowaniem Urzędu Miasta Płocka w ramach zadania publicznego „Jubileusz 840-lecia Małachowianki”.

austawa

Propozycje uchwał na Walne Zebranie

Przedstawiamy Państwu propozycje uchwał, które poddamy pod głosowanie na Walnym Zebraniu 19 IX 2020.

Uchwała 1

Uchwała 2

Logo_840lat

Jubileusz 840-lecia Małachowianki

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem wydarzeniami jubileuszowymi informujemy, że z powodu ograniczonej pojemności auli w dniach epidemii w konferencji i koncercie może uczestniczyć max 80 osób. Przypominamy o obowiązującym reżimie sanitarnym.

Logo_840lat

Jubileusz 840-lecia Małachowianki

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie kulturalne związane z naszą szkołą – jubileusz naszej Alma Mater! Małachowianka ma już 840 lat!!!

Będziemy świętować 19 września 2020 w auli im. Morykoniego w LO im. Małachowskiego w Płocku.

Program uroczystości:

11.00 Konferencja „Dziedzictwo 840 lat Małachowianki” (wstęp wolny) – wydarzenie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka

12.00 Walne Zebranie

po przerwie:

16.00 Część oficjalna jubileuszu 840-lecia istnienia szkoły – sponsor: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

17.00 Koncert wokalno – instrumentalny „Małachowiacy muzycznie dla Płocka” (wstęp wolny) – wydarzenie dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Płocka.

 

Gorąco zapraszamy wszystkich przyjaciół i sympatyków Małachowianki!

Obowiązuje reżim sanitarny (maseczki, przyłbice, dystans społeczny).

Na górę strony