Miło nam poinformować, że w miesiącach marzec-grudzień Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku realizuje, w ramach zadania publicznego Urzędu Miasta Płocka, projekt „Płocka Akademia Olimpijczyka”. Jest on innowacyjnym i pierwszym projektem, w którym uczeń zdolny będzie mógł rozwijać się kompleksowo w tematyce nauk ścisłych, tzn. matematyki, informatyki (algorytmika i elementy programowania) oraz w tematyce gier planszowych (szachy).

rysunek1

 

Projekt przeznaczony jest dla wybitnych uczniów płockich szkół podstawowych z klas V (w drugim semestrze klasa VI). W ramach zadania uczniowie pracują pracować w grupie 10-15 osobowej.

 

Zajęcia są podzielone na dwa semestry (15 tygodni w każdym), tygodniowo 2 godziny dla każdej z grup. Zajęcia są prowadzone w salach/pracowniach Liceum Ogólnokształcącego im. Marsz. St. Małachowskiego w Płocku.

 

Tematyka dotyczy algorytmiki i podstaw programowania wprowadzanej na podstawie gry edukacyjnej na podstawie jednego z języków programowania, zajęcia z matematyki dotyczą  również zagadnień matematycznych znacząco wykraczających poza program

kształcenia, które są wymagane przy rozwiązywaniu zdań konkursowych. Dodatkowo rozwój intelektualny uczniów będzie wpierany przez naukę gry w szachy.

 

Zajęcia z matematyki i informatyki są prowadzone przez nauczycieli wspomaganych wykładowcami akademickimi oraz osobami związanymi z olimpiadą matematyczną i informatyczną, natomiast grę w szachy prowadzi szachista posiadający kategorię arcymistrza szachowego.

 

Koszt całkowity projektu wynosi 11 400 zł, z czego 8 800 zł wynosi dofinansowanie Urzędu Miasta Płocka.

 

W realizację projektu zaangażowało się wiele firm i przedsiębiorców. Serdecznie dziękujemy z tego miejsca za wsparcie firmom: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. i Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

rysunek3rysunek2