Towarzystwo Małachowiaków już po raz drugi w tym roku przystąpiło do realizacji warsztatów wakacyjnych dla młodzieży pod nazwą „Niebo nad Małachowianką”  w ramach projektu „Wakacje w Płocku na wesoło” ogłoszonego przez Fundusz Gwarancyjny dla Płocka. Były to zajęcia dla uczniów do 16 roku życia zameldowani w Płocku. Spotkania odbywały się w 10-osobowych grupach w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Małachowskiego w Płocku. Przez cztery dni grupy: meteorologiczna i astronomiczna (codziennie w innym składzie) pracowały przez osiem godzin.

Warsztaty astronomiczne były kontynuacją ubiegłorocznych „Wakacji z gwiazdami”. W tym roku zostały wzbogacone o elementy robotyki i nazwane „Gwiazdy nad Małachowianką”. Dzięki kontynuacji prowadząca zajęcia, p. Grażyna Witkowska – fizyk Małachowianki – mogła korzystać z pomocy naukowych zakupionych w ubiegłym roku, a na potrzeby tegorocznych zajęć zakupiliśmy zestawy niezbędne do prowadzenia zajęć z robotyki. I tym sposobem uczestnicy warsztatów korzystali (w większości po raz pierwszy w życiu) z teleskopu astronomicznego, obserwowali Słońce w obserwatorium astronomicznym Małachowianki, oglądali sklepienie niebieskie w symulacji komputerowej, poszerzyli swoją wiedzę na temat Układu Słonecznego, a wreszcie zetknęli się z elementami robotyki – sami budowali łaziki marsjańskie.

Warsztaty meteorologiczne „Pogodna Małachowianka” były nowością, a poprowadziła je p. Violetta Kilarska – geograf Małachowianki.  Aby móc je przeprowadzić, musieliśmy zakupić ogródek meteorologiczny. Jest to jedyny na terenie miasta Płocka tego typu obiekt – jesteśmy więc dumni, że stoi u nas. Celem zajęć było zapoznanie młodzieży z prawidłową interpretacją dostępnych danych pogodowych, schematami zmian zachodzących w pogodzie oraz przewidywanie warunków pogodowych. Uczestnicy warsztatów dokonywali pomiarów co godzina, uczyli się cierpliwej obserwacji przyrody i wyciągania wniosków z pomiarów. Była to zabawa dla starszych i młodszych połączona z pożyteczną nauką.

Na zrealizowanie projektu „Niebo nad Małachowianką” o łącznej wartości 8 900zł  uzyskaliśmy dotację Funduszu Grantowego dla Płocka w wysokości 7 000 zł.

Liczymy na współpracę w przyszłym roku 🙂

galeria zdjęć