W dniach poprzedzających Święto Zmarłych członkowie Zarządu Towarzystwa, przy znaczącej pomocy Pana Tadeusza Zombirta, odwiedzili już po raz kolejny groby naszych zmarłych nauczycieli. W imieniu wszystkich Małachowiaków zapaliliśmy światełko pamięci na 80 grobach położonych na cmentarzach w Bieżuniu, Gozdowie, Orszymowie, Słupnie oraz w Płocku: na cmentarzu przy ul. Kobylińskiego, Kazimierza Wielkiego, Norbertańskiej, Bielskiej, Gościniec.

Świeć Panie nad ich duszami.