Już szkolną tradycją stało się coroczne spotkanie mające na celu wspomnienie tych wychowawców i nauczycieli oraz pracowników Szkoły, którzy odeszli.
Spotkanie w gronie Dyrekcji Szkoły, nauczycieli obecnych i emerytowanych, Zarządu Towarzystwa Małachowiaków i absolwentów oraz rodziców rozpoczęło się w Katedrze mszą świętą celebrowana przez ks. prof. Wojciecha Góralskiego, ks. Marcina Lipińskiego, ks. Marka Piątkiewicza i ks. Sebastiana Krupniewskiego.
Uczniowie (Kacper Lisowski, Adam Migdalski, Anna Antczak, Aleksandra Osiecka, Michalina Dobaczewska, Wiktoria Sobocińska, Natalia Więckiewicz, Maja Hiszpańska, Alicja Gogół, Zuzanna Bieńkowska, Mateusz Brudzyński, Martyna Łątka, Laura Przybylska, Karolina Jasińska, Aleksander Napieracz, Michał Brodowski, Kacper Sajnog i Jakub Mańkowski) mając świadomość ciągłości tradycji, przygotowali pod opieką Pani Anny Patelskiej i Pani Magdaleny Wilk program artystyczny. Swoje talenty wykorzystali do tego, by stworzyć atmosferę zadumy i przypomnieć, że świadomość przemijania, które dotyka wszystkich, mobilizuje nas do lepszego i bardziej świadomego życia.