W 2020 r Małachowianka obchodzi 840-lecie swojego istnienia. Niestety, rok pandemii uniemożliwił realizację wielu zaplanowanych wydarzeń jubileuszowych. Jednak 19 września miała miejsce wielka gala jubileuszowa zorganizowana przez Liceum im. Marsz. Małachowskiego oraz Towarzystwo Małachowiaków ze wsparciem finansowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka.

Swoją obecnością zaszczycili nas: posłanka Elżbieta Gapińska, posłanka Anna Cicholska, marszałek Adam Struzik, prezydent Andrzej Nowakowski. Z okazji jubileuszu marszałek odznaczył medalami „Pro Mazovia” zasłużonych nauczycieli: dyr. Katarzynę Góralską, Bogdana Iwańskiego, Małgorzatę Szymczak, Tadeusza Zombirta  oraz TOWARZYSTWO MAŁACHOWIAKÓW. Niezmiernie nam miło, że nasza wkład w rozwój Mazowsza na polu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego został doceniony. Dziękujemy!

Marszałek wyróżnił również dziesięciu pracowników szkoły dyplomami za wieloletnią pracę, a prezydent Nowakowski nagrodził pracę dwunastu nauczycieli szkoły nagrodami finansowymi. Następnie dyrektor szkoły wręczyła statuetki „Przyjaciel Małachowianki” marszałkowi Struzikowi, Jarosławowi Waneckiemu , Janowi Chojnackiemu, Zbigniewowi Perzestemu, Wojciechowi Krzywińskiemu i. Prezydent Nowakowski otrzymał medal Małachowskiego.

Towarzystwo Małachowiaków przyznało dwie „Róże Dobuechny” – nagrody dla nauczycieli Małachowianki, którzy poświęcili szkole i uczniom część swojego życia. W tym roku była to p. Elżbieta Ciesielska – Zając oraz p. Halina Bratkowskia-Sitkiewicz. Obu paniom serdecznie gratulujemy i dziękujemy!

Wielką galę jubileuszową zwieńczył koncert „Małachowiacy muzycznie dla Płocka”.