“Przez Twe wielkie Zmartwychwstanie
żywioł wszelki budzisz Panie.
Budzisz ze snu, żywot dajesz,
w wszelkim bycie zmartwychwstajesz.

Bądź pochwalon chwalbą pieśni,
bądź pochwalon w gromie burz.
Duch się Twój niechaj cieleśni,
ponad groby żywot twórz. 

                                           (Stanisław Wyspiański) 

 

Słowa Stanisława Wyspiańskiego przypominają Nam  

o nadchodzących świętach wielkanocnych, 

 które niosą ze sobą radość, nadzieję oraz wiarę w moc i wartość życia. 

 Wielkanoc dowodzi,  że życie przezwyciężyło śmierć,  

więc życzymy wszystkim Małachowiakom, 

 by te święta pozwoliły Wam poczuć prawdziwy smak, potęgę oraz cel życia. 

Zarząd Towarzystwa