Po raz kolejny przyjęliśmy do grona absolwentów naszej Alma Mater kolejnych Małachowiaków! 29 kwietnia 2022 w szkole odbyła się uroczystość zakończenia nauki w Małachowiance przez kolejny rocznik młodzieży. Zgodnie z tradycją najlepsi absolwenci otrzymali Medale Diligentiae: pięć srebrnych i jeden złoty. Medal Diligentiae – za pilność – ustanowił w 1767 r król  Stanisław August, a obecnym fundatorem jest Towarzystwo Małachowiaków. Zgodnie z regulaminem medale wręcza co roku wybitny Małachowiak. W tym roku był to profesor nauk medycznych, specjalista anestezjolog, Radosław Owczuk. Skierował kilka pokrzepiających słów do tegorocznych absolwentów oraz życzył im realizacji życiowych aspiracji i wytrwałości w dążeniu do celu. Zdjęcia