Właśnie zakończyliśmy realizację projektu „Wakacje z gwiazdami”. Wspólnie z Fundacją Fundusz Grantowy dla Płocka przeprowadziliśmy dla płockiej młodzieży warsztaty astronomiczne w naszej Małachowiance. Dzięki nowemu teleskopowi, czynnemu w obserwatorium na wieży szkoły, można było obserwować Słońce i oglądać niebo nocą. Uczestnicy projektu wzięli również udział w zajęciach teoretycznych, podczas których korzystali z pomocy naukowych zakupionych przez Towarzystwo z funduszy Fundacji. Był poczęstunek, pamiątkowe koszulki i dużo wakacyjnych uśmiechów. Oby te astronomiczne spotkania zakorzeniły w młodych ludziach ciekawość wiedzy!