Działalność

Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, zgodnie z tradycją sięgającą 1965r., corocznie przyznaje prymusom szkoły medale Diligentiae, których odlewy i grawer finansuje. Złote i srebrne medale Diligentiae ustanowił w 1786r król Stanisław August Poniatowski. Medal współcześnie wręczany naszym absolwentom jest wzorowany na XVIII-wiecznym oryginale.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Działalność Towarzystwa obejmuje dofinansowanie wyjazdów uczniowskich na letnie obozy z chórem Minstrel, obozy sportowe, wyjazdy uczniów na konkursy i olimpiady przedmiotowe oraz wspomaganie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Staraniem Zarządu Towarzystwa opracowywane są kolejne numery czasopisma Małachowiak oraz inne wydawnictwa poświęcone szkole i jej wybitnym absolwentom.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Zarząd Towarzystwa w ramach budowania wspólnoty Małachowiaków oraz silnej społeczności wokół naszej Alma Mater corocznie organizuje pikniki a co 5 lat Zjazdy Małachowiaków.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Przy wsparciu finansowym i instytucjonalnym Towarzystwa realizowane są granty i projekty na rzecz LO im. Marszałka Stanisława Małachowskiego.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Obecny Zarząd Towarzystwa podjął próbę zebrania funduszy na rzecz odtworzenia zaprojektowanego w XVIII wieku przez Wojciecha Jastrzębowskiego zegara słonecznego, który znajdował się na południowej ścianie szkoły (w okolicy kasztanowca). Osobliwością tego zegara było to, że wskazywał on nie tylko czas ale także długość i szerokość geograficzną.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Towarzystwo Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. Marszałka Stanisława Małachowskiego służy też pomocą szkole w organizacji imprez i uroczystości szkolnych.

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Dzięki wsparciu Towarzystwa możliwe jest okazywanie żywej pamięci zmarłym nauczycielom i wybitnym absolwentom poprzez zapalanie zniczy i składanie kwiatów na ich grobach..

[możesz wesprzeć to działanie]

 

Z zasobów Towarzystwa finansowana jest też bieżąca jego działalność (opłaty za utrzymanie strony internetowej i prowadzenie księgowości).

[możesz wesprzeć to działanie]

Na górę strony