Podziękowania

Dziękujemy

 panu Wojciechowi Nowyszowi,
absolwentowi i przyjacielowi Małachowianki, Prezesowi firmy Plocman sp. z o.o.

oraz panu Bartłomiejowi Wasiakowi
administratorowi firmy Plocman sp. z o.o.

za pomoc w udostępnieniu serwera i obsługi strony internetowej.

Towarzystwa Wychowanków, Wychowawców i Przyjaciół Gimnazjum
i Liceum Marszałka Stanisława Małachowskiego.

Na górę strony