Nasza droga
Teraz czas na naszą Drogę Krzyżową.
Nas też czasem niesłusznie posądzą.
Nas też dotknie cierpienie i będziemy przewracali się może więcej niż trzy razy.
Nieoczekiwany przyjaciel okaże nam pomoc.
Kobieta uśmiechnie się do nas w naszym cierpieniu.
Obnażą nas, pokażą wszystkim nasze wady; czas obedrze nas ze wszystkich uroków.
Będziemy umierali w zupełnej samotności, tylko z Matką Boską i z Ewangelią, jak ze świętym Janem.
Zostanie tylko to, co w naszym życiu było miłością do Boga i do ludzi. Tego żaden grób nie zamknie, żaden kamień nie przywali.
Ks. Jan Twardowski

 

 

W czas Wielkiego Tygodnia staje się wielkie Boże dzieło.
Bóg daje życie nie tylko doczesne, ale i wieczne.
Pamiętając o Chrystusowej ofierze nie zapominajmy o miłości, która leży u jej podstaw. Chrystus bowiem zmartwychwstał.
Cieszmy się więc i z ufnością patrzmy w przyszłość.
Niech zsyła na Nas łaski i wnosi szczęście do rodzinnego życia.

Zarząd Towarzystwa