Po raz kolejny przyznano medale za pilność najlepszym absolwentom szkoły – jeden złoty i osiem srebrnych. Medale te ustanowił w XVIII wieku król Stanisław August Poniatowski jako zaszczytne wyróżnienie za pilność w nauce. W 1964 uchwałą Zjazdu Małachowiaków przywrócono tę zaszczytną nagrodę. Medale przyznaje (w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły)  i funduje Towarzystwo Małachowiaków. W tym roku otrzymali je: złoty medal – Joanna Sikorska, medale srebrne – Szymoin Staneta, Zuzanna Jachowicz, Julia Stańczak, Julia Szymańska, Paulina Pazdrak, Kacper Kałuziak, Alicja Raczyńska i Marta LIńska. Serdecznie gratulujemy!

Wszystkich uczniów, którzy właśnie wczoraj ukończyli szkołę serdecznie witamy w gronie absolwentów Małachowianki!