Dzięki owocnej współpracy Towarzystwa Małachowiaków, Rady Rodziców i Dyrekcji szkoły udało się zebrać fundusze na zakup projektora do Auli im. Kajetana Morykoniego w Małachowiance. A chodzi o kwotę niebagatelną, bo niemal 20 tysięcy zł. Urządzenie to ma parametry odpowiednie do wielkości sali, nie jest widoczne dla gości i jest sterowane na odległość. Daje doskonały obraz i komfort dla wszystkich użytkowników.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, którzy wsparli ten zakup dla dobra szkoły!

Małachowiakom życzymy dobrego odbioru!